Meie keskkonnapõhimõtted on


1. Kustutame ruumist lahkudes tuled.
2. Kasutame vett säästlikult.
3. Sorteerime prügi ja asetame prügi öigesse prügikasti.
4. Osaleme keskkonnateemalistes projektides.
5. Liigume jalgsi.
8. Toitu ei raiska.
9. Märkame looduses erinevaid liike.
10. Hoiame loodust.VESI
JÄÄTMED
GLOBAALNE KODAKONDSUS
MERI JA RANNIK
ENERGIA
ÕUEALA
KLIIMAMUUTUSED
TERVIS JA HEAOLU
PRÜGI

ELURIKKUS JA LOODUS


Meie keskkonnapõhimõtted