Keskkonnaülevaatuse küsimustik 2021/22

 KESKKONNAÜLEVAATUSE KÜSIMUSTIK:

1. Kas majja sisenev külaline  saab infot,et oleme keskkonnasõbralik kool?

2. Kas lapsevanemad teavad, et meie üheks prioriteediks on keskkonnaharidus ja

keskkonnasõbralik käitumine?

3. Kas kooli kodulehel on info, et osaleme rohelise kooli programmis?

ELURIKKUS, LOODUS JA ÕUEALA

1. Kas olete õues õppinud ja loodust uurinud?

2. Kas tunneme taimi kooli ümbruses ja oskate  nimetada vähemalt 3 liiki. 

3. Kas teame millised linnud külastavad ja elavad meie kooliõues? Oskate  nimetada vähemalt 3 liiki.

4. Kas me toidame linde?

5. Kas oleme teinud midagi, et suurendada õueala elurikkust? Vali siit loetelust:

kompostimine, putukahotellid, pesakastid, lindude talvine toitmine, taimed istutamine.

6. Kas õuealal on ala, kus muru ei niideta ?

TOIT, KLIIMAMUUTUSED

1. Kas sa saad ise tõsta endale toitu taldrikule?

2. Kas menüüs on vähemalt kord nädalas kalatoidud?

3. Kas menüüs on vähemalt kord nädalas taimetoidud?

4. Kas oleme teinud midagi, et tekiks vähem toidujäätmeid?

5. Kas toidujäätmed lähevad kompostiks?

JÄÄTMED, PRÜGI

1. Kas prügikaste on majas ja õuealal piisavalt?

2. Kas koolis on räägitud jäätmete sorteerimise tähtsusest?

3. Kas kogume biojäätmeid muust prügist eraldi?

4. Kas kogume paberit ja pappi muust prügist eraldi?

5. Kas kogume pakendeid muust prügist eraldi?

6.. Kas kool on osa võtnud prügiteemalistest kampaaniatest või üritustest?

ENERGIA

1.     Kas oleme teinud midagi, et energiat säästa?

2.      Nimeta, mida oled teinud.

GLOBAALNE KODAKONDSUS

1. Kas tutvustame Eesti kultuuri, traditsioone?

2. Kas oleme loonud kiusamisvaba keskkonna?

3- Kas kool on liitunud VEPA programmiga?

TERVIS JA HEAOLU

1.Kas õpilased liiguvad vahetundides aktiivselt?

2. Kui sul on mure, kas sa saad sellest koolis kellelegi rääkida?

MERI JA RANNIK

1. Kas õppetöös on mere ja rannikuga seotud teemaid ja aktiivtegevusi?

3. Kas teate veelindude söötmise kahjulikkust?

TRANSPORT

1. Kas kasutad võimalusel ühistransporti?

2. Kas käid võimalusel jalgsi või sõidad jalgrattaga?

VESI

1. Kas kasutame kraanivett säästlikult?

2. Kas õppetöös räägitakse vee säästmise vajalikkusest?

3. Kas tarbid jogiks kraanivett?