Keskkonnaülevaatuse küsimustik 2018/ 2019Hea õpilane!
Meie kool osaleb Rohelise Kooli projektis, et ühiselt koos paremini loodust tundma
õppida ja keskkonda hoida. Selleks palume Teil täita keskkonnaalane küsimustik.
Vastused palume saata hiljemalt 06. novembriks 2018 a.

1. Mida tähendab mõiste  keskkonnasõbralik kool?
ELURIKKUS, LOODUS JA ÕUEALA
1. Kas Sa saad päeva jooksul palju joosta, hüpata ja ronida? 
2. Kas Sa tead, mis taimed ja lilled kasvavad kooli õuealal, kooli aias? 
3. Kas Sa oled talvel  kooli juures linde toitnud?
4. Kas Te kodus/ koolis  kasvatate ka  taimi ja lilli?
5. Kas Te olete teinud midagi, et suurendada õueala elurikkust?
KLIIMAMUUTUSED, ENERGIA, TRANSPORT
1. Kas Sulle meeldib aastaaegade vaheldumine?
2. Kas Sa oled kuulnud sõna „kliimamuutused“?
3. Kas Sulle on räägitud elektri säästlikust kasutamisest?
4. Kas klassides on piisavalt valgust?
5.  Kas Sa tead, et klassiruumis tuleb tuled ära kustutada?
6.  Kas Sa tead miks on kasulik jala käia ja jalgrattaga sõita?
7. Kas olete klassis rääkinud ohutust liiklemisest?
JÄÄTMED JA PRÜGI
1. Kas Sa oled kuulnud, et jäätmeid sorteeritakse?
2. Kas Sa sorteerid prügi?
3. Kas kõik lapse panevad prügi korralikult prügikasti?
4. Kas me saaksime koolis vähem jäätmeid tekitada?
VESI, MERI JA RANNIK
1. Kas Sulle on räägitud veeringlusest?
2. Kas Sa käid iganädalaselt ujumas?
3. Kas Sulle on räägitud vee kokkuhoiu vajalikkusest?
4. Kas Sa kasutad vett säästlikult?
GLOBAALNE KODAKONDSUS
1. Kas meie koolis esineb kiusamist?
2. Kas Sa oled valmis aitama hätta sattunud kaaslast?
3. Kas Sa sooviksid teiste maade kohta rohkem teada saada?

TERVIS JA HEAOLU
1. Kas Sa sööd koolis tervislikku toitu?
2. Kas Teie klass käib õppekäikudel looduses?
3. Kas Sa tead kuidas olla terve?
4. Kas Sa pesed enne sööki käsi?