Keskkonnaülevaatuse kokkuvõte 2018

Keskkonnaülevaatuse kokkuvõte

Rakke Kool, sügis 2018
Rakke Kooli keskkonnaülevaatuse eesmärk on hetkeseisu kaardistamine.
Küsitluse läbiviimist juhtis Rohelise Kooli meeskond ning käsitleti järgnevaid teemasid: elurikkus ja loodus; õueala; kliimamuutused ja transport; prügi ja jäätmed; vesi, meri ja rannik; globaalne kodakondsus; tervis ja heaolu.
Küsitlus viidi läbi ajavahemikul 31. oktoober 2018– 6. november 2018.
ÕPILASED
Küsitluses osalesid 3.- 9. klassi õpilased, kokku 85 õpilast ehk 83%  3.- 9. klassis õppivatest õpilastest.  60% vastanud õpilastest teadsid enda arvates, mida tähendab keskkonnasõbralik kool, 40%  vastanutest ei teadnud.
Õpilaste arvates on neile tundides sellest räägitud, see on kool, mis hoolib ümbritsevast keskkonnast. Hoolitsetakse oma ümbruse eest, ei loobita maha prügi.

ELURIKKUS, LOODUS JA ÕUEALA
Vastajaid kokku 85
1. Kas Sa saad päeva jooksul palju joosta, hüpata ja ronida? 
80% vastanutest saab liikuda, kuid 20 % ei saa.
Meil on saal, kus saab hüpata, ronida ja joosta. Liikuda saab saalis, kodust kooli ja tagasi, looduses jalutades.
Need kes ei saa liikuda, arvasid, et sellepärast, et nad ei roni kusagil. Saan, aga ei tee ja ei taha.
2. Kas Sa tead, mis taimed ja lilled kasvavad kooli õuealal, kooli aias? 
35, 3 %  vastanud õpilastest arvasid teadvat, mis taimed meie koolimaja juures kasvavad. 64,7 % vastanutest ei teadnud.
Lapsed oskasid nimetada: roos, pärn, elupuu, jugapuu. Vastati, et tunnen  neid, mida me kevadel kooliaeda maha külvame  nt: sibulad, kõrvitsad, herned jm.
Enamuse vastuseks oli, et ei ole öeldud kõikide taimede nimesid, sest meie koolimaja ümber ja kooliaias on palju taimi, mida ei tea
3. Kas Sa oled talvel  kooli juures linde toitnud?
70, 6 % vastanud õpilastest on toitnud linde, kuid 29, 4 % lastest ei ole seda teinud.

Ja olen küll, igal talvel paneme lindudele linnumaja ja paneme sinna toitu. Eelmine aasta tegime linnu maju. Oleme pannud rasva ja päevalilleseemneid.
4. Kas Te kodus/ koolis  kasvatate ka  taimi ja lilli?
82,1 % on kodus ja koolis kasvatanud taimi. 17,9 % ei ole taimede kasvatamisega kokku puutunud.

5. Kas Te olete teinud midagi, et suurendada õueala elurikkust?
80 % õpilastest kirjutasid, et nad on toitnud talvel linde, pannud  üles pesakaste, istutanud kooliaias taimi. 18% vastasid, et nemad ei ole õueala elurikkuse suurendamiseks midagi teinud.

KLIIMAMUUTUSED, ENERGIA, TRANSPORT
1. Kas Sulle meeldib aastaaegade vaheldumine?
82, 4 % meeldib, sest igas aastaajas on midagi toredat, näiteks saab suvel ujuda, sügisel lehti riisuda talvel lumesõda pidada ja kevadel kevadtöid teha.
17,6 % ei meeldi, sest nemad tahaksid ainult suve.

2. Kas Sa oled kuulnud sõna „kliimamuutused“?
 74, 1 % on kuulnud sõna „kliimamuutused“. 25, 9 % ei ole varem sellist sõna varem kuulnud.
Kogu aeg räägitakse nii koolis kui kodus, miks kliimamuutus ja globaalne soojenemine olulised on. Kliima muutub ja  jää sulab ja vett tuleb juurde kliima muutumine inimmõjul.
Nooremad õpilased vastasid, et on sõna kuulnud, kuid ei oska täpselt seletada. Olen kuulnud, kuid ei oska selgitada.

3. Kas Sulle on räägitud elektri säästlikust kasutamisest?
76, 5 %-le on räägitud elektri säästlikust kasutamisest, kuid 23,5 % õpilastest seda tehtud ei ole.
Koolis ja kodus mitmeid kordi räägitud tuld ei tohi põlemas hoida koguaeg. Mulle on räägitud, et kustuta alati kõik tuled, mida sel hetkel vaja pole. Ma ei tohi oma toas lampe niisama põlema jätta. Kui me kogu aeg kasutame mõtlematult elektrit, siis me jääksime vaeseks, kui  koguaeg elektrit kasutaksime.

4. Kas klassides on piisavalt valgust?
94,1 % arvab, et klassiruumides on piisavalt valgust. 5,9 % õpilastest arvab, et klassides ei ole piisavalt valgust.


5. Kas Sa tead, et klassiruumis tuleb tuled ära kustutada?
94% vastanutest teab, et ruumis tuleb tuled ära kustutada. Lambid ei peaks päeval põlema, sest meil on piisavalt valgust, mida saame ka akendest. 5% jätsid vastamata, või vastasid et ei tea.

6.   Kas Sa tead miks on kasulik jala käia ja jalgrattaga sõita?
90,6 %  vastanud õpilastest teavad, kuid 9, 4 % vastanud õpilastest ei tea, miks on vajalik liikuda ilma transpordivahendita.
Vastustena toodi välja, et see tugevdab tervist ja on kasulik. Siis sa oled tervislikum kui sa kõnnid või sõidad rohkem kui autoga.
Reostab vähem õhku. Heitgaase vähem ja väga hea tervisele.

7. Kas olete klassis rääkinud ohutust liiklemisest?
87, 1% vastanute arvates on räägitud ohutust liiklemisest, kuid 12, 9 % arvates ei ole seda tehtud.

JÄÄTMED JA PRÜGI

1. Kas Sa oled kuulnud, et jäätmeid sorteeritakse?
96,5 % on kuulnud, et jäätmeid tuleb sorteerida, kuid 3,5 % ei teadnud jäätmete sorteerimisest midagi.
Õpilased tõid vastustes välja, et neile on sellest räägitud tundides ja ka sügisel loengus.

2. Kas Sa sorteerid prügi?
55 % õpilastest sorteerib, kuid 45 % ei sorteeri prügi.

3. Kas kõik lapse panevad prügi korralikult prügikasti?
47% vastasid, et prügi pannakse prügikasti. 53% vastasid, et seda ei tehta.
Paljud küll panevad, kuid enamused lihtsalt viskavad prügi prügikasti aga kui midagi välja kukub siis keegi seda üles ei korja ja prügikasti ei pane.……
………

4. Kas me saaksime koolis vähem jäätmeid tekitada?
84,7% arvavad, et saame. 15,3% arvates ei ole see võimalik.

Ostame asju mis on ainult HÄDA vajalik, kasutama taaskasutatavaid tooteid.

VESI, MERI JA RANNIK
1. Kas Sulle on räägitud veeringlusest?
60%  vastanutest arvas, et oli räägitud tundides, kuid 40% arvates ei ole neile sellest midagi räägitud.

2. Kas Sa käid iganädalaselt ujumas?
70, 6%  vastanutest käib ujumas. Sügisel ja talvel käiakse  Noorte keskusega ujulas, suvel järve või mere ääres. 29, 4% ei käi iganädalaselt ujumas, sest ei oska ujuda ning sügisel ja talvel ei ole õppetöö kõrvalt võimalik käia.

3. Kas Sulle on räägitud vee kokkuhoiu vajalikkusest?
78,8 %  vastanud õpilastest  arvasid, et neile on räägitud, et vett on vaja säästlikult kasutada, sest puhas vesi saab maailmas otsa. 21,2%  ei tea vee kokkuhoiu vajalikkusest midagi.


4. Kas Sa kasutad vett säästlikult?
50 % kasutavad vett säästlikult, kuid 50 % ei tee seda.

GLOBAALNE KODAKONDSUS
1. Kas meie koolis esineb kiusamist?
83, 5 % arvates esineb, 16,5 % arvates ei esine.
Suuremad kiusavad väiksemaid vahetundides ning osasid kiusatakse ja noritakse nende välimuse pärast.

2. Kas Sa oled valmis aitama hätta sattunud kaaslast?
85,9 % vastanutest  on valmis aitama oma kaaslast, kuid 14,1 % ei ole valmis kaaslast aitama, sest neil ei ole selleks aega ja nende arvates peaks igaüks ise oma probleemiga hakkama saama.

3. Kas Sa sooviksid teiste maade kohta rohkem teada saada?
77,6 % vastanutest sooviks seda, kuid 22,4 % vastanutest ei tahaks teiste maade kohta midagi teada.


TERVIS JA HEAOLU
1. Kas Sa sööd koolis tervislikku toitu?
88,2 % vastanutest vastas, et sööb, kuid 11, 8 % vastasid et ei söö koolis tervislikku toitu, sest ei lähe vahel sööma ja maiustavad selle asemel krõpsudega.

2. Kas Teie klass käib õppekäikudel looduses?
80 % vastanutest vastas, et käivad. Kuid 20% vastanutest arvas, et nad ei käi õppekäikudel.

3. Kas Sa tead kuidas olla terve?
84,7% vastanud õpilastest teab seda, kuid 15,3 5% ei tea.

4. Kas Sa pesed enne sööki käsi?
95, 3% vastanutest peseb enne sööki käsi, kuid 4,7% vastanutest ei raiska oma aega kätte pesemise peale.

PERSONAL
Personali hulgas osales küsitluses 15 töötajat. Kogu personali hulgast oli vastajate osakaal 68%. Küsitluses ei osalenud kooli koristajad ja remonditööline.

1. Kas Te tajute koolimajja tulles, et meie kool on keskkonnasõbralik?
100% tajus seda, sest koolimaja on puhas, piisavalt palju on nii klassides kui ka koridorides lilli.


2. Kas personalil on võimalik osaleda kooli keskkonna kujundamisel?
93,3 % vastanutest arvas, et on, sest head ideed võetakse alati vastu ning iga õpetaja võib klassi tuua oma taimed. On võimalik tekitada oma klassiruumis prügi sorteerimist. Saab kasutada meisterdamiseks taaskasutatavaid materjale. 6,7 % vastanutest arvas, et ei ole võimalik otseselt oma seisukohti öelda.

3. Kas Te olete otsinud internetist informatsiooni keskkonna kohta?
73,3 % vastanutest vastas, et nad on seda teinud, sest sageli on keskkonnaalast informatsiooni tundides vaja, kuid 26,7 % -le vastanutest ei meenunud, et neil oleks vaja olnud tegeleda keskkonda puudutava informatsiooniga ja sagedasti ei ole nad seda teinud ajapuuduse tõttu.ELURIKKUS  JA LOODUS, ÕUEALA
1.Kas viibite vabal ajal looduses?
100  % vastanutest viibib looduses, kas siis aiatöid tehes, sportides, lihtsalt metsas jalutades.

2. Kas Teil on võimalik lastega viia läbi tegevusi õues?
100 % vastanutest vastas, et  on võimalik, sest meil on suur õueala, koliaed, õueklass.

3. Kas Te teate, mis taimed ja lilled kasvavad kooli õuealal, kooli aias?
93,3 % vastanutest tunneb, kuid 6,7 % vastanutest kõiki kooli ümber kasvavaid taimi ei tunne.
4. Kas olete talvel linde toitnud?
100 % vastanutest on seda teinud.

5. Kas inimesed saaksid rohkem hoida loodust hävinemise eest?
 100 % vastanutest arvas, et saaks, sest olles säästlikumad ning mõeldes oma tarbimisharjumused läbi on see võimalik.

KLIIMAMUUTUSED
1. Kas Te teate, mis on kliimamuutus?
100 % vastanutest teab seda.


2. Kas kliimamuutus mõjutab elusloodust?
100 % vastanute arvates mõjutab

3. Kas saab midagi ära teha kliimamuutuse leevendamiseks?
86, 7 % vastanutest arvas, et saab, kuid 13,3 % vastanutest olid arvamusel, et ei saa.

4. Kas olete lastele rääkinud kliimamuutustest?
 86, 7 % vastanutest on seda teinud. 13, 3 % vastanutest ei ole seda teinud, sest ei ole tunde.

ENERGIA

1. Kas te jälgite teadlikult energia kasutamist?
 100 % vastanutest teeb seda.

2. Kas Te lülitate välja elektriseadmed ruumist lahkudes?
86, 7 % vastanutest on seda teinud. 13, 3 % vastanutest ei tee seda, sest on seadmeid, mida on mõistlikum pidevalt töös hoida. On seadmeid, mille jätan ruumist lahkudes laadima, kasutades ära vaba aega.


3. Kas olete lastega rääkinud elektri säästlikust kasutamisest?
86, 7 % vastanutest on seda teinud. 13, 3 % vastanutest ei ole seda teinud, sest ei ole tunde.

GLOBAALNE KODAKONDSUS

1. Kas meie koolil on sidemeid teiste riikide koolidega?
 100 % vastanutest vastas, et ei ole.

2. Kas Te olete tegelenud heategevusega?
73,3 % vastanutest on tegelenud heategevusega annetuste kaudu. 26,7 % vastanutest ei ole seda teinud.

3. Kas olete sallivad kõigi ja kõige suhtes?
60% vastanutest on sallivad, kuid 40 % ei ole seda.


4. Kas olete tutvustanud lastele teiste maade muinasjutte, kombeid ja tavasid?
93, 3 % vastanutest on tutvustanud lastele teiste maade muinasjutte, kombeid ja tavasid. 6,7 % vastanutest ei ole seda teinud.


TERVIS JA HEAOLU
1. Kas kool arvestab lapse tervise eripäradega?
93, 3 % vastanutest arvas, et kool arvestab lapse tervise eripäradega. 6,7% vastanutest arvas, et ei arvestata.

2. Kas olete selgitanud lastele tervisliku toidu vajalikkust?
100 % vastanutest on seda teinud.

3. Kui Teil on mure, kas saate sellest kellelegi rääkida?
86,7 % vastanute arvates saab rääkida. 13, 3% vastanute arvates ei saa.

TRANSPORT
1. Kas kasutate koolimajja tulekuks ühistransporti?
86,7 % vastanutest ei kasuta ühistransporti. 13, 3 % vastanutest kasutab.

2. Kas olete selgitanud lastele kuidas ohutult liigelda?
100 % vastanutest on seda teinud.

3. Kas Te teate, kuidas transport mõjutab meie keskkonda?
93, 7 % vastanutest teab. 6,3 % vastanutest ei tea, sest nende arvates võivad nad seda aimata, sest tegelikkuses ei tea ka teadlased ise kõike aspekte.JÄÄTMED JA PRÜGI

1. Kas Te sorteerite prügi?
86, 7 % vastanutest sorteerib prügi. 13, 3 % vastanutest ei sorteeri või on seda kunagi teinud, kuid praegu ei tee.

2. Kas olete tunnis arutanud, kuidas vähem prügi tekiks?
 86, 7 % vastanutest on tunnis arutanud, näiteks paberi optimaalset kasutamist. 13, 3 % vastanutest ei ole seda teinud.

3. Kas koolimajas on piisavalt prügikaste?
80 % vastanutest arvas, et prügikaste on piisavalt. 20 % vastanutest arvas, et prügikaste ei ole piisavalt. Võiks olla eraldi kastid paberile, taarale jm prügile.

4.Kas selgitate lastele, miks on vaja jäätmeid sorteerida ja mis sorteeritud prügist saab?
86,7 %  vastanutest on õpilastele selgitanud jäätmete sorteerimise vajalikkust. 13, 3 % vastanutest ei ole seda teinud.


VESI, MERI JA RANNIK
1. Kas kasutate vett säästlikult?
 80 % vastanutest kasutab enda arvates vett säästlikult. 20 % vastanutest ei kasuta, sest alati saab olla säästlikum.

2. Kas Te joote kraanivett?
93, 3 % vastanutest teeb seda. 6, 7 % vastanutest  joob vahetevahel ka mullivett.

3. Kas olete käinud õppekäikudel veekogude ääres?
 80 % vastanutest on käinud, kuid  20 % vastanutest ei ole sattunud õppekäigule veekogu äärde.

4. Kas olete rääkinud lastele veeohutusest?
 100 % vastanutest on seda teinud.


LAPSEVANEMAD

1. Kas Te tajute koolimajja tulles, et meie kool on keskkonnasõbralik?
 70 %  vastanutest on tajunud, et kool on keskkonnasõbralik. Koolil on kooliaed, kena õueala ja hästi palju lilli ruumides. 30%- le vastanutest ei hakka kooli keskkonnasõbralikkus silma.

2. Kas lastevanematel ja lastel on võimalik osaleda kooli keskkonna kujundamisel?
77,8 % vastanutest leidis, et neil on võimalus osaleda kooli keskkonna kujundamisel. 22,2 % vastanutest leidis, et neil ei ole võimalik kooli keskkonna kujundamisel kaasa rääkida.

3. Kas Te olete otsinud internetist informatsiooni keskkonna kohta?
60 % vastanutest on seda teinud. 40 % vastanutest ei ole otsinud informatsiooni keskkonna kohta.


ELURIKKUS JA LOODUS, ÕUEALA.

1. Kas laps saab päeva jooksul palju, joosta, hüpata ja ronida?
80% vastanute arvates on see võimalik. 20% vastanute arvates ei ole võimalik. Vahetundidel saab võimlas tegutseda, võiks mõelda ka õuevahetundidele.

2. Kas Te koos lastega viibite vabal ajal looduses?
100 % vastanutest teevad seda, sest värske õhk ja koos liikumine looduses loob kontakti lapse ja vanema vahel, ühendab vaatama- kuulama . Saab vaimu vabaks kiirustamisest ja tuleb jutuks nii mõndagi, mis lapsel hingel.

3. Kas Te teate, mis taimed ja lilled kasvavad kooli õuealal, kooli aias?
60 % vastanutest tunneb kooli õuealal kasvavaid taimi. 40 % vastanutest ei tea. Teavad, et koolis on palju toalilli, aga mis täpsemalt ei tea. Õues on roose.

4. Kas Te kodus ka kasvatate taimi ja lilli?
100 % vastanutest kasvatab taimi ja lilli.

5. Kas inimesed saaksid rohkem hoida loodust hävinemise eest?
100 % vastanute arvates saavad inimesed loodust rohkem hoida tarbides loodusressursse säästlikult.

KLIIMAMUUTUS

1. Kas Te teate, mis on kliimamuutus?
 100 % vastanutest teab, mis on kliimamuutus.

 2. Kas kliimamuutus mõjutab elusloodust?
 100 % vastanute arvates mõjutab kliimamuutus elusloodust.

3. Kas saab midagi ära teha kliimamuutuse leevendamiseks?
90% vastanute arvates saab midagi ära teha olles säästlik keskkonna ja loodusvarade suhtes. 10 % vastanute arvates ei ole see võimalik.

ENERGIA
1. Kas Te jälgite teadlikult energia kasutamist?
80 % vastanutest jälgib teadlikkult energia kasutamist. 20% vastanutest ei jälgi.

2. Kas Te lülitate välja elektriseadmed ruumist lahkudes?
100 % vastanutest teeb seda.

3. Kas selgitate lastele elektrienergia säästliku kasutamise vajalikkusest?
90 % vastanutest on lastele selgitanud elektrienergia säästliku kasutamise vajalikkust. 10 % vastanutest ei ole seda teinud.


GLOBAALNE KODAKONDSUS
1. Kas meie koolil on sidemeid teiste riikide koolidega?
60 %  vastanute arvates ei ole koolil sidemeid teiste riikide koolidega. 40 %  vastanute arvates  on Rakke Koolil sidemed teiste riikide koolidega.

2.Kas Te olete tegelenud heategevusega?
60 % vastanutest on tegelenud heategevusega, kuid 40 % vastanutest ei ole tegelenud heategevusega.

3.  Kas olete käinud teistes riikides ja tutvunud sealse kultuuri ja toitudega?
60 % vastanutest on käinud tutvumas teiste riikidega. 40 % vastanutest ei ole käinud.

4. Kas olete tutvustanud lastele teiste maade muinasjutte, kombeid ja tavasid?
90 % vastanutest on seda teinud. 10 % vastanutest ei ole seda teinud.


TERVIS JA HEAOLU

1. Kas kool arvestab lapse tervise eripäradega?
70 % vastanute arvates arvestab kool lapse eripäradega. 30 % vastanute arvates  ei arvesta kool lapse tervise eripäradega.

2.Kas olete selgitanud lastele tervisliku toidu vajalikkust?
100 % vastanutest on seda teinud.

3. Kui Teil on mure, kas sa saate sellest kellelegi rääkida?
100 % vastanutest saavad mure korral kellegagi rääkida.

TRANSPORT

1.Kas kasutate koolimajja tulekuks ühistransporti?
70 % vastanutest  ei kasuta koolimajja tuleks ühistransporti. 30 % vastanutest kasutab ühistransporti.

2. Kas olete selgitanud lastele kuidas ohutult liigelda?
100 % vastanutest on rääkinud oma lastele ohutust liiklemisest.

3. Kas Te teate, kuidas transport mõjutab meie keskkonda?
100 % vastanutest teab enda arvates transpordi mõju keskkonnale.


JÄÄTMED JA PRÜGI

1. Kas Te sorteerite prügi?
100 % vastanutest sorteerivad prügi.

2. Kas olete arutanud, kuidas vähem prügi tekiks?
80 % vastanutest on lastega arutanud, kuidas vähem prügi tekiks. 20 % vastanutest ei ole seda teinud või kusjuures tegelikult ei mäleta et oleks seda teinud.

3. Kas koolimajas on piisavalt prügikaste?
90 % vastanute arvates  on koolimajas piisavalt prügikaste. 10 % vastanute arvates ei ole koolis piisavalt prügikaste.

4. Kas selgitate lastele, miks on vaja jäätmeid sorteerida ja mis sorteeritud prügist saab?
90 % vastanutest on selgitanud, 10 % vastanutest ei ole seda teinud.

VESI, MERI JA RANNIK.

1. Kas kasutate vett säästlikult?
90 % vastanutest kasutab vett säästlikult. 10 % vastanutest ei kasuta enda arvates vett säästlikult.

2. Kas Te joote kraanivett?
 90 % vastanutest joo kraanivett. 10 % vastanutest  ei joo ainult kraanivett.

3. Kas Te käite perega tihti ujumas?
60 % vastanutest käib sageli koos perega ujumas. 40 % vastanutest ei käi perega tihti ujumas, sest neil ei ole selleks aega.

4. Kas olete käinud perega veekogude ääres jalutamas?
80 % vastanutest on käinud perega veekogude ääres jalutamas. 20 % vastanutest ei ole käinud veekogu ääres niisama jalutamas, kuid ujumas on käidud.

5. Kas olete rääkinud lastele veeohutusest?
100 %  vastanutest on seda teinud. Lapsevanemad on rääkinud, et paadis ole rahulik, ei kummardu üle parda. Terav, kõva kaldarohi on libe (kallakul libised) ja lõikab (ära haara). Mudal ei tunne põhja (väldi). Uju piki kallast. Võõras kohas ei hüppa vette jne.