kolmapäev, 19. detsember 2018

Rohelise Kooli logo 


Rakke Kool liitus programmiga Roheline kool

Liitusime Rohelise Kooli programmiga oktoobris 2018. Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Programm toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi kooli või lasteaia tegemistesse ning seda süsteemselt ja terviklikult.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Programmi tegevusi juhib ja koordineerib Tartu loodusmaja.

Eestis on programmiga liitunud üle 170 õppeasutuse – leia need siit kaartilt

FEE kaheksa hariduslikku põhimõtet, mida järgivad kõik programmidega liitunud organisatsioonid on järgmised:
Kindlustame, et osavõtjad on haaratud õppimise/õpetamise protsessi.
Julgustame osavõtjaid tegema informeeritud keskkonnaotsuseid ja sekkuma igapäevaelus ettetulevatesse keskkonnaalastesse situatsioonidesse konkreetse tegevusega.
Innustame osavõtjaid tegema aktiivset koostööd ja kaasama kogukonda välja töötama ühiseid lahendusi.
Toetame osavõtjaid hindama oma ettekujutusi, teadmisi ja kogemusi, et arendada kriitilist mõtlemist ja olema avatud muutustele.
Innustame osavõtjaid mõistma, et igapäevaelu kultuur on jätkusuutlikkuse lahutamatu osa.
Innustame osavõtjaid jagama inspireerivaid lugusid oma saavutustest, ebaõnnestumistest ja väärtustest, õppima neist ja üksteist toetama.
Innustame osavõtjaid jätkuvalt uurima, testima ja jagama innovaatilisi lähenemisi, meetodeid ja tehnikaid.
Kindlustame, et programmides on kesksed pidevad parendused monitoorimise ja hindamise läbi.

Rohelise kooli programm koosneb 12 põhiteemast: jäätmed, kliimamuutused, kooliõu, meri ja rannik, vesi, prügi, tervis ja heaolu, globaalne kodakondsus, elurikkus ja loodus, transport, energia ja toit.Rohelise Kooli programmi strateegia seitse sammu:Täiendavat infot Rohelise kooli programmi kohta leiab siit: https://www.tartuloodusmaja.ee/roheline-kool/