Keskkonnaülevaatuse kokkuvõte 2019

Keskkonnaülevaatuse kokkuvõte 2019

KESKKONNAÜLEVAATUSE KOKKUVÕTE
Rakke Kool, sügis 2019
Küsitlus viidi läbi käesoleval õppeaastal  lingiga, mis oli lisatud  Stuudiumisse.
ÕPILASED
Küsitluses osalesid 1.- 9. klassi õpilased, kokku  60 õpilast ehk   50 %  1.- 9. klassis õppivatest õpilastest.  

KLIIMAMUUTUSED
Jalgsi tuleb kooli 77% vastanud õpilastest. See on igati loomulik tulemus, sest Rakke on väike alevik ja kaugemal kui 2 km elavate õpilaste arv ei ole suur. Pudelivett tarbib 30% vastanutest. 33% vastanute peredest ei sööda sügisel ja suvel võõramaist päritolu puuvilju, eelistatakse süüa oma aia saadusi. Kliimamuutuste põhjustest arvas kuulvat olevat 65 % õpilastest, 35 % ei olnud kliimamuutuste põhjustest mitte midagi kuulnud.
MERI JA RANNIK
18 % vastanutest olid toitnud veelinde järve ääres. 82% ei ole veelinde toitnud. 56 % õpilastest on kuulnud õppetundides informatsiooni mere saastamise kohta. 51 % on näinud suvel vees sinivetikaid. Küsimusele, kas mereelu pärast maailmas on vaja muretseda, arvas 50 %  vastanud õpilastest, et on vaja ja 50 %, et ei ole vaja muretseda.
TRANSPORT
70 % vastanutest hindas teenindava transpordi sõitmise õuealal ohutuks. 41 % vastanutest tuleb võimalusel kooli jalgrattaga.
VESI
80 % õpilastest eelistab käia duši all. 23 % õpilastest pestakse kodus nõusid nõudepesumasinaga. 53 % õpilastest arvas, et nad joovad päeva jooksul ära umbes ühe liitri vett. 79 % vastanutest väitis, et panevad vee kinni kui hambaid pesevad. Kraanivett kasutab joogiveena 78 % vastanutest. 76% vastanutest  arvasid, et koolis on räägitud puhta vee säästmise vajadusest.
TERVIS JA HEAOLU
89 % vastanud õpilastest leidsid, et nad saavad koolis piisavalt liikuda. Eelmisel õppeaastal arvas 80 % vastanutest, et nad saavad piisavalt liikuda ja mängida. 74 % õpilastest on oma hinnangul piisavalt õues. 3% õpilastest on kogenud liikumispause tundide ajal. Käsi peseb enne söömist 90% õpilastest. 89 % õpilastest arvab teadvat, milline on tervislik toit. 79 % sööb koolis salatit, puu- ja juurvilju. 74%  vastanud õpilastest saab koolis kellelegi oma murest rääkida.
GLOBAALNE KODAKONDSUS
Kõigest 17 % vastanutest oli kuulnud „Fair Trade“ kaubamärgistusest. Nii nagu kliimamuutuste põhjuseid oskas nimetada 65% vastanutest, siis  75 % arvas, et nad on kuulnud sõna „kliimamuutus“. Eelmisel õppeaastal oli 74, 1 %  vastanud õpilastest  kuulnud sõna „kliimamuutused“. 84 % arvas, et koolis tutvustatakse Eesti kultuuri ja traditsioone. 61 % teab, et meie koolis tutvustatakse teiste maade kombeid ja toitu.61 % õpilastest leidis, et meie koolis rõhutatakse , et inimest ei tohi halvustada tema päritolu, kehalise eripära või muude teistest inimestest erinevate omaduste tõttu.
ELURIKKUS JA ÕUEALA
Kompostimist elurikkuse tõstmiseks nimetas 38% vastanutest. 59 % vastanutest nimetas elurikkuse tõstmise all lindudele pesakastide panekut ja lindude talvist toitmist nimetas 72 % vastanutest. 3 % nimetas ka kodumaiste puu- ja põõsaliikide istutamist. 84 % õpilastest leidsid, et meie kooli õuealal on loodud võimalused õuesõppeks ja 88 % vastanutest on ka kooli õuealal toimunud õuesõppetundides viibinud ning selle käigus loodust uurinud. 76 %  oli näinud kooli õuealal lindude pesakaste. 51 % vastanutest arvas, et nad teavad, millised puu- ja põõsaliigid kasvavad kooli territooriumil. 11 %  küsitletutest väidab, et nad on kooliõuel uurinud putukaid. 28 % vastanutest oli tähele pannud, et välijõusaali juures on koolil niitmata metsatukk.
ENERGIA
87 % õpilastest vastas, et kustutab ruumist lahkudes tule.22 % õpilastest ei lülita arvutit ööseks välja. 11 % kasutab perega autot lühikese maa läbimiseks. 23 % väidab end teadvat, millele kulub nende kodus kõige rohkem elektrit. 44 % vastanutest olid tähele pannud kooli välisuksel olevat märgist ja teadsid, et märgis tähendab bioenergia, hakkepuidu,  kasutamist.
PRÜGI
35 % vastajatest vastas, et neil ei sorteerita kodus prügi, kuid 65 % sorteerivad prügi. 57 % arvas, et nad teavad, kuidas prügi sorteerida. 76 % ei tea, kuhu viia koolimajas ohtlik prügi. 24 %  teab, et ohtliku prügi tuleb viia majandusjuhataja juures olevasse prügikasti, 83 % õpilastest arvas, et prügikaste on koolimajas ja kooli õuealal piisavalt.