Keskkonnaülevaatuse küsimustik 2020/ 2021

 KESKKONNA ÜLEVAATUSE KÜSIMUSTIK

1. ELURIKKUS, LOODUS JA ÕUEALA


Kas meie kooli õuealal on ala, kus muru ei niideta ning saame taimi ja putukaid uurida?

Kas tead, milliseid taimi kasvatatakse meie klassiruumides? Nimeta mõni.

Kas oleme teinud koolis midagi, et suurendada õueala elurikkust?

Kas ja/või kui sageli toimuvad tunnid õues (nt õuesõppeklassides või mere ääres)?


2. PRÜGI JA JÄÄTMED

Kui aktiivne jäätmete sorteerija oled?

Kas ja kus oleks koolis võimalik vähendada jäätmete teket?

Kas oleme teinud midagi, et koolis tekiks vähem jäätmeid?

Millist vee raiskamist tuleb koolis ette?

Kas kogume koolis paberit ja pappi muust prügist eraldi?

Kas kogume koolis pakendeid muust prügist eraldi?


3. TERVIS JA HEAOLU

Kas sa saad päeva jooksul koolis piisavalt liikuda?

Kas saad tundide ajal püsti tõusta ja liikuda?

Kas õpetajad teevad ainetundides liikumispause?

Kas meie koolis esineb kiusamist? Selgita.

Kas meie kooli toidud on tervislikud?

Kas menüüs on vähemalt kord nädalas kala?

Kas klassides ja teistes ruumides on parajalt soe?

Kas ja kui tihti pesed/desinfitseerid koolis käsi?

4. MERI JA RANNIK

Kas koolis viiakse ainetunde läbi mere ääres?

Kas oled teadlik veelindude toitmise kahjulikkusest?


5. TRANSPORT

Kui kaugel elad koolimajast?

Kas tuled kooli jalgsi, rattaga või ühistranspordiga?6. GLOBAALNE KODAKONDSUS.

Kas sa saad koolis piisavalt teadmisi teiste rahvaste kultuurist?

Kas sa tead eesti rahvakultuuri- tähtpäevi, muinasjutte, toite jne.?

Kas teile on selgitatud, et inimesi ei tohi halvustada nende päritolu, kehalise eripära või muude teistest inimestest erinevate omaduste tõttu?


Aitäh Sulle tagasiside eest!